Het S-peil vervangt het K-peil vanaf 1 januari

Wat moet u weten?

Het S-peil vervangt het K peil vanaf 1 januari. Wat moet u weten?

Zoals u wellicht wel weet legt Europa aan haar lidstaten richtlijnen op. Eén van deze richtlijnen is het evolueren naar bijna-energieneutraal bouwen. Dit wil zeggen dat de zeer kleine hoeveelheid energie die nog nodig is voor een gebouw, uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald én ter plekke of dichtbij geproduceerd. Deze BEN richtlijn is verplicht voor alle nieuwe gebouwen vanaf 2021, maar omdat zulke veranderingen niet plots kunnen gebeuren neemt de Vlaamse overheid stelselmatig stappen om ernaar toe te werken. De verandering naar naar het S-peil is zo’n stap.

Verschil tussen K-peil en S-peil

Waar het K-peil zich vooral focuste op de U-waarden, bouwknopen en compactheid van het woongebouw gaat de S-peil eerder totaal beeld geven.

Wat betekent dit concreet?

Vanaf januari 2018 geldt de regel, hoe lager de S-peil, hoe beter voor het energierapport van uw gebouw. Maar hoe krijg je dit S-peil nu omlaag?

  • Meer isolatie van de constructie
  • Luchtdichtheid van de schil verbeteren
  • Zonnewering, beschaduwen en het plaatsen van zonwerend glas
  • Grootte en oriëntatie van de vensters aanpassen

Nuttige links:

Energiesparen.be